اهداف و چشم انداز

هدف کلی از انتشار دو فصلنامه پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی ، احیای بخشی از میراث کهن  و ارزشمند فرهنگ و تمدن اسلامی با ایجاد هم افزایی میان پژوهشگران و متخصصان در حوزه نسخ خطی  جهت اشتراک دانش و دانش افزایی که سبب رشد و ارتقاء جامعه در حوزه های علمی و فرهنگی گردد.

 

حوزه‌های موضوعی فعالیت دو فصلنامه پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی

موضوعات کلی

1. نسخه شناسی 

2.نسخه پژوهی

  موضوعات فرعی

  1. مطالعات نسخه‌پژوهی و کتاب‌آرایی نسخه‌های خطی اسلامی
  2. نقد و بررسی شیوه‌ ‌های فهرست‌نگاری، فهرست نگاران و نحوه آموزش و انتقال تجارب
  3.  نقد و بررسی فهرست­ها، فهرستگان­های جدید و فهرست­های مشترک
  4.  نقد و بررسی کتابخانه‌های دیجیتال و پایگاه های اطلاع رسانی نسخه‌های خطی
  5. شیوه ها، چالشها و راهکارهای تصحیح و تحقیق نسخه ­های خطی
  6. مدیریت و ساماندهی مجموعه های نسخ خطی
  7. نقد و  و بررسی شیوه های آموزش نسخه شناسی
  8. معرفی تحلیلی نسخ خطی نفیس هنری اسلامی موجود در موزه ها و کتابخانه ها
  9. مطالعات تحلیلی پیرامون شیوه های فراهم‌آوری، حفاظت ، نگهداری و دیجیتال‌سازی نسخه‌های خطی اسلامی