درباره نشریه

نسخ خطی ، میراث فرهنگی ملتها محسوب می شوند که نماد بسیار مهم غنای فرهنگی و بیانگر تلاش مردم یک کشور درگردآوری و حفظ دستاوردهای فکری ، علمی و تاریخی آن سرزمین است. به عبارتی دیگر، نسخ خطی از عوامل اصلی نقل و انتقالات دانش و تجربیات بشری محسوب می شوند. از این رو در مطالعات و تحقیقات تاریخی ، ادبی ، دینی ، فرهنگی و قومی نقش مهمی دارند. مخطوطات موجود در آرشیو آستان قدس رضوی ، ازجمله ذخایرگرانبهای این سرزمین هستندکه حاوی اطلاعات ارزشمندی در موضوعات مختلف همچون فقه ، حدیث، تفسیر، فلسفه ،کلام، نجوم، طب ، ریاضی ، ادبیات و تاریخ  می باشند. با توجه به این ذخایر، لازم است علاوه براهتمام به امر فهرست نویسی نسخ خطی و حفظ و نگهداری آن در مخازن ، به مطالعات پژوهشی نیز توجه ویژه ای داشت. بنابراین سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ، در راستای احیاء و معرفی این میراث ارزشمند ، مجله «پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی » را منتشر می کند .

در حال حاضر سردبیر این نشریه خانم دکتر عصمت مؤمنی ، دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. سعی شده است هیئت تحریریه از افراد متخصص و صاحب نام در عرصه میراث مکتوب و حوزه نسخ خطی در داخل و خارج انتخاب شوند. امید است که مجله پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی  با دسترس پذیری گزارش های علمی در راستای احیاء و معرفی میراث مکتوب گام بردارد و تاثیر مثبتی در جهت بهبود زندگی جامعه داشته باشد.

 ویژگی‌های برجسته مجله

  • نویسندگان مقالات نسخه‌ای از گواهی و نامه پذیرش مقاله را دریافت می‌کنند.
  • مقاله‌های چاپ شده در قالب پی.دی.اف. قابل مشاهده، بارگیری و چاپ هستند.
  • نویسنده ظرف 2-3 ماه از ارسال مقاله، اعلان پذیرش یا رد آن را دریافت می‌کند.
  • مجله پشتوانه سازمانی و آرشیو کامل مقاله‌ها را دارد.
  • مجله در حوزه تخصصی نسخ خطی ، جزو مجله‌های طراز اول حوزه خود است.
  • مجله از ضریب استنادی و ضریب تأثیر بالایی برخوردار است.
  • روند داوری به صورت تخصصی ودو سویه ناشناس (گمنام برای نویسنده و داور) صورت می گیرد.
  • هیئت تحریریه از افراد متخصص و صاحب نام در عرصه میراث مکتوب و حوزه نسخ خطی در داخل و خارج انتخاب شده اند.

 

اطلاعات کتابشناختی مجله

عنوان فارسی مجله

پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی 

عنوان انگلیسی مجله

 journal manuscripts of Research studies

شاپا چاپی (ISSN)

شاپا چاپی:

شاپا الکترونیکی:

حوزه موضوعی مجله

نسخه شناسی

نسخه پژوهی

 

 

زبان

فارسی (به همراه چکیده انگلیسی مبسوط برای هر مقاله)

سال شروع انتشار

 

فاصله انتشار

 دوفصلنامه

محل انتشار

ایران، مشهد

ناشر

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

سردبیر

دکتر حبیب الله عظیمی

وضعیت انتشار

فعال

نوع داوری

حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس

نوع ماده

پیایند (ادواری)

آدرس سامانه

http://manuscripts.aqr-libjournal.ir

نوع دسترسی

دسترسی آزاد، عمومی

نوع مجوز انتشار

 

نرم‌افزار تشخیص سرقت ادبی

مقاله‌های ارسالی به مجله پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی  با استفاده از نرم‌افزارهای همانندجو ایرانداک و شمیم‌نور و نرم‌افزار تشخیص سرقت ادبی iThenticate چک می‌شوند. در صورت تشخیص سرقت ادبی در متن فارسی یا چکیده انگلیسی، بلافاصله دفتر مجله ، مقاله دریافتی را رد کرده و نام نویسندگان را برای مدت پنج سال در لیست سیاه قرار می‌دهد. بنابراین، به همه نویسندگان پیشنهاد می‌شود که قبل از ارسال مقاله خود، متن کامل آن را با استفاده از نرم‌افزارهای تشخیص سرقت ادبی چک کنند.

نوع انتشار (هزینه‌های داوری و هزینه‌های چاپ و انتشار)

رایگان، دسترسی آزاد

منبع درآمد مجله

پشتیبانی سازمان مادر، کمک‌های مالی خیریه

توصیف

مجله پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی ، مقاله‌های علمی، پژوهشی و مروری در حوزه‌های ، نسخه‌شناسی، نسخه پژوهی ، کتابشناسی ، به همراه چکیده انگلیسی مبسوط منتشر می‌کند. این مجله  محفلی و محملی ارتباطی برای بحث و تبادل نظر علمی است.